Nový školský rok

Dnes sme vzývaním Ducha Sv. otvorili nový školský rok. Prosili sme o potrebné dary a pripomenuli sme si dôležitú pravdu, že každý z nás má v škole svoje miesto a všetci sa navzájom potrebujeme. Naším prváčikom sme požehnali školské tašky a popriali im šťastný štart do novej krásnej etapy ich života.

Slávnostný program pokračoval na námestí slávnostným príhovorom pána starostu obce Jozefa Cecha a pani riaditeľky Edity Špilovej.