Oznamy, 10.9.2023
Streda: V stredu ráno bude školská sv. omša o 7.30. Taktiež bude celodenná adorácia od 08:00 do 17:00 hod. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00. V rámci duchovnej prípravy na hody na Kudlove bude v kaplnke celonočná adorácia v noci zo stredy na štvrtok. Adoráciu ukončíme požehnaním vo štvrtok o 8.00 ráno.

Piatok: V piatok máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska. Sv. omše budú ako v nedeľu. Sv. omša o 10.00 bude slávnostná a bude spojená s mariánskou piesňou. Sv. omšou nás budú hudbou sprevádzať manželia Ducháčkovci. Všetkých Vás srdečne pozývame. Po skončení sv. omše sa spolu pomodlíme cestu Sedembolestnej okolo kaplniek, kde nás spevom budú sprevádzať naše seniorky a modliť sa budú akolyti. Spoločným programom si uctíme patrónku Slovenska.

Chvály: V sobotu po večernej sv. omši Vás pozývame na modlitbu chvál. Spoločne budeme piesňami a modlitbami chváliť Pána.

Lektori a žalmisti: Vo štvrtok po sv. omši bude stretnutie lektorov a žalmistov. Stretneme sa spolu v pastoračnej miestnosti na organizačnom stretnutí.

Sviatosti: Prihlášky na 1SP a sviatosť birmovania rozdáme osobne žiakom v škole. Žiaci z osemročných gymnázií si môžu prihlášku vyzdvihnúť v sakristii. Uzávierka prihlášok je 30. septembra. Po tomto termíne ich už nebudeme akceptovať. Ak by mal nejaký dospelý záujem o sviatosti, nech sa prihlási na farskom úrade.

Manželské večery: V mesiacoch október a november budeme vo farnosti organizovať kurz manželské večery. Kurz je určený všetkým párom, ktorým záleží na ich manželstve a chcú sa rozvíjať na ceste tejto sviatosti. Kurz je časom darovaným tomu druhému, aby vzájomná láska rástla a ďalej sa prehlbovala. Príspevok na kurz je dobrovoľný. Páry, ktoré majú malé deti sú taktiež vítané. O ich deti sa v čase kurzu postarajú animátori, aby sa manželia mohli venovať iba sebe. Tešíme sa na Vás. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii na zoznam.

Hody na Kudlove: Budúcu nedeľu budeme v kaplnke na Kudlove sláviť patrocínium. Slávnostná sv. omša začne o 10.00. Minulé roky sme organizovali aj pešiu púť so sochou Panny Márie od kostola, ale pre nízky záujem farníkov ju už nebudeme organizovať. Stretneme sa priamo na sv. omši o 10.00. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude novokňaz, kaplán z Čadce Mgr. Matúš Mažgút. Pri sv. omši udelí aj novokňazské požehnanie.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Andrej Špalek a Simona Cholujová, obaja zo Skalitého, Igor Chovanec zo Žiliny-Vlčiniec a Eva Kozáková zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 6 a za milodar 500  eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 7 (od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa).