Oznamy, 1.10. 2023
Október: V dnešnú nedeľu začíname mariánsky mesiac október. Každý deň sa budeme spoločne modliť ruženec vo farskom kostole pred sv. omšou. Pri modlitbe ruženca môžeme cez celý mesiac október získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Prvá nedeľa: Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. V dnešnú nedeľu máme prvonedeľnú zbierku na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc. O 16:15 v kaplnke na Kudlove bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých navštívime v piatok.

Rajecká Lesná: Otec biskup pozýva na fatimskú sobotu do Rajeckej Lesnej, ktorá sa bude konať 7.10. 2023. V októbri zvlášť pozýva dekanáty Čadca a Turzovka. Odchod bude v sobotu 7.10. 2023 o 6.30 od Kožákovho mosta.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.

Pozvanie: Poľovnícke združenie Skaľanka Vás pozýva budúcu nedeľu do kostola o 14.00 na sv. omšu ku cti sv. Huberta. Slávnostným kazateľom bude vsdp. Stanislav Kocúr – rodák kňaz zo Skalitého. Po skončení sv. omše poľovníci pozývajú na agapé, kde sa bude podávať výborný guľáš.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Jakub Stanko zo Želiezoviec a Zuzana Lašová zo Skalitého, Patrik Macáš z Kysuckého Lieskovca a Katarína Lucáková zo Skalitého, Michal Sojka a Alojzia Oravcová, obaja zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Poďakovanie: Tento týždeň sme ukončili výmenu starých halogénových svietidiel v kostole. Vymenili sa za nové LED osvetlenie pričom sa dosiahne výrazná úspora elektrickej energie. Ďakujem touto cestou Vladimírovi Krčmárekovi staršiemu i mladšiemu za realizovanie tejto výmeny.
 
Púť: Pozývame na farskú púť do Sv. zeme a Jordánska na budúci rok v dňoch 17.05 až 28.5.2024. Cena je 1295 eur. Viac informácii sa dozviete na farskej stránke. Záujemci nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 9 a za milodar 1000 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 10 (Krčmisko, od Kreány po Kožakov most).