Oznamy, 17.9.2023Zbierka na seminár: V dnešnú nedeľu sa koná jesenná zbierka na kňazský seminár v Nitre. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Jesenné kántrové dni: Na budúci týždeň máme jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom kántrových dní je poďakovanie za úrodu. Sväté omše na tento úmysel budeme sláviť v piatok pri rannej i večernej sv. omši.

Večeradlo: Modlitba večeradla bude v piatok o 16:15 v kostole.

Fatimská sobota: Otec biskup pozýva na fatimskú sobotu do Rajeckej Lesnej, ktorá sa bude konať 7.10. 2023. V októbri zvlášť pozýva dekanáty Čadca a Turzovka. Zo Skalitého pôjde autobus. Záujemci nech sa zapíšu po sv. omši v sakristii.

Manželské večery: V mesiacoch október a november budeme vo farnosti organizovať kurz manželské večery. Kurz začne v nedeľu 1. októbra a bude prebiehať vždy v nedeľu poobede od 16.00 do 18.00. Kurz je určený všetkým párom, ktorým záleží na ich manželstve a chcú sa rozvíjať na ceste tejto sviatosti. Kurz je časom darovaným tomu druhému, aby vzájomná láska rástla a ďalej sa prehlbovala. Príspevok na kurz je dobrovoľný. Páry, ktoré majú malé deti sú taktiež vítané. O ich deti sa v čase kurzu postarajú animátori, aby sa manželia mohli venovať iba sebe. Tešíme sa na Vás. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii na zoznam.

Detský zbor: Pozývame všetky deti na detské stretká. Ich súčasťou bude nácvik piesní, ukazovačiek na nedeľnú sv, omšu, ale aj hry, tvorivé aktivity a katechézky k najbližšej nedeli. Stretávať sa budeme každý piatok o 15:15 v pastoračnej miestnosti - budova ZŠ 1-4 v Ústredí. Neboj sa a príď spoznať nových kamarátov a spolu s nami chváliť nášho Pána. Stretneme sa v piatok na námestí.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Andrej Špalek a Simona Cholujová, obaja zo Skalitého, Igor Chovanec zo Žiliny-Vlčiniec a Eva Kozáková zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 7 a za milodar 700  eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 8 (od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala).

Záhradkári: Záhradkári oznamujú občanom, že dňom 20. 9.2023 zahajujeme pre záujemcov muštovanie ovocia. Muštovať sa bude v stredu od 14.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 17.00 hod. Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Gitky Legerskej. Kontakt je zverejnený vo vývesnej skrinke pri starom cintoríne a taktiež na dverách muštárne. Zároveň v rámci farmárskeho dňa 24.septembra 2023 záhradkári usporiadajú výstavu ovocia , zeleniny, liečivých rastlín a okrasných rastlín. Výstava bude otvorená od 8.00 do 16.00 hod. Výstava je spojená s bohoslužbou a poďakovaným za úrodu o 8.30.hod. Pestovatelia, ktorí by sa chceli pochváliť so svojimi výpestkami môžu priniesť svoje výpestky do budovy starej školy v sobotu od 13.00. do 16.00 hod. Srdečne pozývame všetkých občanov.