Oznamy, 24.9.2023
Fatimská sobota: Otec biskup pozýva na fatimskú sobotu do Rajeckej Lesnej, ktorá sa bude konať 7.10. 2023. V októbri zvlášť pozýva dekanáty Čadca a Turzovka. Zo Skalitého pôjde autobus. Záujemci nech sa zapíšu po sv. omši v sakristii. Odchod bude v sobotu 7.10. 2023 o 6.30 od Kožákovho mosta a cena za púť je 10 eur.


Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc.


Manželské večery: Dnes je posledný deň na zapísanie sa na kurz manželské večery. Viac informácii nájdete na našej farskej stránke.


Sobota: V sobotu o 15.00 pozývame farníkov na slávnostnú sv. omšu, pri ktorej bude kňaz vdp. Róbert Stenchlák ďakovať za životné jubileum.


Detský zbor: Pozývame všetky deti na detské stretká. Ich súčasťou bude nácvik piesní, ukazovačiek na nedeľnú sv, omšu, ale aj hry, tvorivé aktivity a katechézky k najbližšej nedeli. Stretávať sa budeme každý piatok o 15:15 v pastoračnej miestnosti - budova ZŠ 1-4 v Ústredí. Neboj sa a príď spoznať nových kamarátov a spolu s nami chváliť nášho Pána.


Prvá nedeľa: Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Na budúcu nedeľu máme prvonedeľnú zbierku na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom. Na budúcu nedeľu uzatvárame prihlasovanie k sviatostiam.


Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Jakub Stanko z Třinca a Zuzana Lašová zo Skalitého, Patrik Macáš z Kysuckého Lieskovca a Katarína Lucáková zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.


Kroje: Žienky, ktoré organizujú stretnutie pri jasličkách, Vás prosia, ak máte akékoľvek nepoužívané časti skalitského kroja (môžu byť aj v horšom stave) a ste ochotní ich darovať pre potreby stretnutia pri jasličkách a iných podujatí, prineste ich do sakristie po nedeľných sv. omšiach 1. a 8. 10. Pán Boh zaplať.

Púť: Pozývame na farskú  púť do Sv. zeme a Jordánska na budúci rok v dňoch 17.05 až 28.5.2024. Cena je 1295 eur. Viac informácii sa dozviete na farskej stránke. Záujemci nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii. 


Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 8 a za milodar. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 9 (Z Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov).