Oznamy, 3.9.2023

Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom. Za Vaše milodary nech Vás odmení Pán.

Veni Sancte: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta oznamuje, že školský rok sa začína v pondelok 4. septembra svätou omšou Veni Sancte o 8,00 hod. vo farskom kostole. Prosíme všetkých žiakov, aby sa zhromaždili o 7,45 hod. na námestí pred budovou školy pre 1. stupeň. Na svätú omšu pôjdu v sprievode svojich triednych učiteľov. Žiaci prvého ročníka so svojimi rodičmi prídu na sv. omšu do kostola o 8,00 hod. Prosíme prváčikov, aby si so sebou priniesli školskú tašku a peračník. Po sv. omši sa uskutoční slávnostné otvorenie nového školského roka na námestí pred budovou školy pre 1. stupeň.

Školské sv. omše: Tento školský rok budú bývať školské sv. omše každú druhú stredu pre celú školu. Opäť prosíme farníkov, aby nežiadali o sv. spoveď pred školskou sv. omšou. Tento čas je vyhradený výlučne žiakom. Prosíme, aby ste to rešpektovali a využívali iný čas na sv. spoveď.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 08:00 do 17:00 hod. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00. V stredu o 16.15 bude na Kudlove spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Púť: Prihláseným na púť do Šaštína a Mariánky, ktorá sa uskutoční dňa 9.9.2023 pripomíname, že odchod od Kožákovho mosta bude v sobotu o 6.00 ráno.

Pastoračná rada: V piatok po večernej sv. omši pozývame členov pastoračnej rady na stretnutie v pastoračnej miestnosti.

Ekonomická rada: Vo štvrtok po večernej sv. omši bude stretnutie ekonomickej rady v pastoračnej miestnosti.

Sviatosti: Prihlášky na 1SP a sviatosť birmovania rozdáme osobne žiakom v škole. Žiaci z osemročných gymnázií si môžu prihlášku vyzdvihnúť v sakristii. Uzávierka prihlášok je 30. septembra. Po tomto termíne ich už nebudeme akceptovať. Ak by mal nejaký dospelý záujem o sviatosti, nech sa prihlási na farskom úrade.

Ocenenie: Mgr. Marta Vojčiňáková – katechétka našej farnosti dostala ocenenie od žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa za službu v školskom vyučovaní náboženstva a obetavú službu na poli katechézy. Ocenenej srdečne blahoželáme.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Drahoš Bernát z Turzovky a Natália Turňová zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 5 a za milodar 500 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 6 (od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana).