Pohľady do misijnej Afriky

Dominikino poďakovanie štedrým darcom: 

“Všetkým Skaliťanom a ľudom, ktorí prispeli do zbierky sa chcem z celého srdca poďakovať. Ani zďaleka som nečakala takú vysokú sumu, ktorú ste mi poslali. Vďaka Vám sme nielen nakúpili lieky pre deti, ktoré vystačili na tri mesiace, ale aj sme mohli podporiť projekt Sv. Filipa Neriho a pre chlapcov z ulice sme mohli nakúpiť jedlo a oblečenie na dlhší čas. Aspoň pár fotkami a videom Vám chcem priblížiť Afriku a všetko, čo ste dokázali a čím ste pomohli.

Ďakujem za všetky modlitby a podporu.

Želám Vám veľa dobra, Božej lásky a nech máte otvorené srdce pomáhať. Začnime pomáhať doma maličkosťami a postupne to šírme to do sveta.”

Vaša Dominika 

Ponúkame pár fotografií sprítomňujúcich život v misijnej Afrike.