Oznamy, 15.10.2023
Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc.

Misijná nedeľa: Budúca nedeľa je misijnou nedeľou. Pri sv. omšiach bude zbierka na misie. Zároveň si pri svätých omšiach môžete zakúpiť misijnú čokoládku a misijnú kávu. V prípade priaznivého počasia budú rodičia pri CZŠ podávať aj misijnú kávu.

Misijná hodinka: Na budúcu nedeľu pri príležitosti modlitieb za misie pozývame do kostola o 14.00 na misijnú hodinku. Začneme spoločnou modlitbou sv. ruženca za misie a v druhej polhodine bude mať naša rodáčka MUDr. Dominika Straková prezentáciu zo svojho pôsobenia v Afrike. Zvlášť pozývame ružencové bratstvá, Misijné združenie Ducha Svätého a služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca, aby svojimi modlitbami podporili evanjelizačné a misijné poslanie Cirkvi.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť: René Jašurek a Andrea Krenželáková, obaja zo Skalitého, Lukáš Hulák zo Starej Bystrice a Lenka Baroniaková zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Púť: Púť do Sv. Zeme sa kvôli zlej bezpečnostnej situácii v Izraeli odkladá na neurčito.

Sv. omše: Tento týždeň kvôli celodiecéznemu stretnutiu kňazov bude sv. omša vo štvrtok iba ráno o 7.05. V piatok bude sv. omša iba sobášna o 14.00 a večerná o 17.20. Ranná sv. omša v piatok nebude. Ďakujeme za pochopenie.

Mariánske kaplnky: Z aktivity putovania mariánskych kaplniek sme podporili sestry vincentky sumou 1600 eur. V jednej skupine ešte ostalo 6 miest voľných. Prípadní záujemci sa zapíšte v sakristii.

Katarínska zábava: Spoločenstvo rodičov pri cirkevnej základnej škole vás aj tento rok pozýva na Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať 18.11.2023 v hoteli Koloniál, cena 35€/osoba. Bližšie informácie na webovej stránke školy a na plagátoch.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 11. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 12 (u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka).