Oznamy, 22.10. 2023


Misijná nedeľa: Dnešná nedeľa je misijnou nedeľou. Pri sv. omšiach je zbierka na misie. Zároveň si pri svätých omšiach môžete zakúpiť misijnú čokoládku a misijnú kávu. V prípade priaznivého počasia budú rodičia pri CZŠ podávať aj misijnú kávu.

 Misijná hodinka: Dnešnú nedeľu pri príležitosti modlitieb za misie pozývame do kostola o 14.00 na misijnú hodinku. Začneme spoločnou modlitbou sv. ruženca za misie a v druhej polhodine bude mať naša rodáčka MUDr. Dominika Straková prezentáciu zo svojho pôsobenia v Afrike. Zvlášť pozývame ružencové bratstvá, Misijné združenie Ducha Svätého a služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca, aby svojimi modlitbami podporili evanjelizačné a misijné poslanie Cirkvi.

Spovedanie pred slávnosťou Všetkých svätých: Keďže prvý piatok mesiaca november padne až po slávnosti Všetkých svätých, presúvame prvopiatkové spovedanie o týždeň dopredu kvôli možnosti získať odpustky pre duše v očistci. Od zajtra spovedáme ako v prvopiatkovom režime teda hodinu pred sv. omšou. V piatok budeme spovedať od 15.00 a v piatok navštívime aj chorých. Prosíme, aby ste sa chodili priebežne spovedať a nenechávali si sv. spoveď na poslednú chvíľu.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc.  

Ohlášky: Sviatosť manželstva  chcú uzavrieť: Lukáš Hulák zo Starej Bystrice a Lenka Baroniaková zo Skalitého, Jozef Kuzma zo Stránskeho  a Jana Stenchláková zo Skalitého.  Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Sobota: V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 3.00 hodine letného času posúvame hodiny  na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

Stretnutie pri jasličkách: Pozývame všetkých spevuchtivých Skaliťanov, ktorí by sa chceli zapojiť do realizácie Stretnutia pri jasličkách, na prvý nácvik v nedeľu 5.11.2023 o 13,30 hod. do kostola. Deti prosíme nechodiť, budú mať samostatný nácvik, info dostanú cez Edupage. Tešíme sa na stretnutie.

Katarínska zábava: Spoločenstvo rodičov pri cirkevnej základnej škole vás aj tento rok pozýva na Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať 18.11.2023 v hoteli Koloniál, cena 35€/osoba. Bližšie informácie na webovej stránke školy a na plagátoch.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 12. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 13 (od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka).