Oznamy, 29.10.2023Streda: V stredu máme slávnosť Všetkých svätých, ktorá je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú: v utorok večerná s platnosťou a v stredu budú sv. omše ako v nedeľu.

Pobožnosť na cintoríne: Na slávnosť Všetkých svätých budeme mať dušičkovú pobožnosť na oboch cintorínoch o 15.00.

Štvrtok: Vo štvrtok na Spomienku všetkých verných zosnulých budú sv. omše ráno v kostole a večerná sv. omša o 17.20 v dome nádeje za Riekami.

Odpustky: Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým, alebo potom); sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Sviečka za nenarodené deti: Zakúpením sviečky za nenarodené deti podporíte projekty, ktoré sú zamerané na ochranu života od počatia. Príspevok za sviečku je 2 eura. 2. novembra ju zapaľujeme za všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť.

Miništrantské stretko: Pozývame miništrantov v piatok večer na sv. omšu a po nej na miništrantské stretko. Tešíme sa na Vás.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom.

SJVS: spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca bude až 8.11. 2023 v stredu pred sv. omšou o 16.15.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť: Jozef Kuzma zo Stránskeho a Jana Stenchláková zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 13. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 14 (z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu).