Oznamy, 8.10.2023Pozvanie: Poľovnícke združenie Skaľanka Vás pozýva dnes do kostola o 14.00 na sv. omšu ku cti sv. Huberta. Slávnostným kazateľom bude vsdp. Stanislav Kocúr – rodák kňaz zo Skalitého. Po skončení sv. omše poľovníci pozývajú na agapé, kde sa bude podávať výborný guľáš.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc. 

Piatok: V piatok po sv. omši bude v kostole stretnutie vedúcich upratovacích skupín.

Birmovanci: Pozývame birmovancov na úvodnú sv. omšu, ktorá bude v sobotu o 9.00 v kostole.

Chvály: Po sobotnej večernej sv. omši pozývame na chvály.

Putovné kaplnky: Vo farnosti beží už druhý cyklus putovaní mariánskych kaplniek. Pôvodné zoznamy sme upravili do finálnej podoby, aby ste výmenu mali čo najbližšie k Vášmu domu. Zoznam putuje spolu s kaplnkou.  Veľká vďaka za pekné svedectvá z Vašich stretnutí s Pannou Máriou.

Ohlášky: Sviatosť manželstva Michal Sojka a Alojzia Oravcová, obaja zo Skalitého, René Jašurek a Andrea Krenželáková, obaja zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

Katarínska zábava: Spoločenstvo rodičov pri cirkevnej základnej škole vás aj tento rok pozýva na Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať 18.11.2023 v hoteli Koloniál, cena 35€/osoba. Bližšie informácie na webovej stránke školy a na plagátoch.

Púť: Pozývame na farskú púť do Sv. zeme a Jordánska na budúci rok v dňoch 17.05 až 28.5.2024. Cena je 1295 eur. Viac informácii sa dozviete na farskej stránke. Ostalo posledných 9 miest voľných. Záujemci nech sa zapíšu do zoznamu v sakristii.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 10 a za milodar 1000 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 11 (za Mostom, za Kocurami, u Gamrota, Bory).