Poďakovanie z Afriky


V máji a júni 2023 sme uskutočnili finančnú zbierku na nákup liekov pre pacientov našej MUDr. Dominiky Strakovej, ktorá pôsobila na misiách v Nairobi. 
Nech Pán odmení Vašu štedrosť.