Púť do Rajeckej Lesnej

7.10. sme putovali do Rajeckej Lesnej na púť čadčianskeho a turzovského dekanátu a slávili Fatimskú sobotu.

Po príchode do Baziliky Narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej sme sa aktívne zapojili do modlitby rozjímavého posvätného ruženca s Otcom Biskupom Tomášom. Veľmi príjemne sme sa cítili aj na svätej omši. Otec Biskup v homílii spomínal na svoje začiatky s modlitbou posvätného ruženca a tiež zdôraznil: "Ruženec nám dobíja baterky a mali by sme sa ho denne modliť."... "Je vedecky dokázané, že modlitba ruženca má pozitívny vplyv na naše duševné i fyzické zdravie, srdcový rytmus sa stáva pravidelným a pokojným..." 

Cestou späť sme navštívili Katedrálu Najsvätejšej Trojice v Žiline a vypočuli si prednášku.

Ďakujeme pánovi kaplánovi Štefkovi za spoločné putovanie, Pánu Bohu i Panne Márii Frivaldskej za všetky milosti pre nás i celú našu farnosť.