Miništrantské stretko

Dnešné stretko (3.11.) miništrantov sa nieslo v duchu oslavy Všetkých svätých.
Ďakujeme týmto mladým super mužom za ich vernú službu pri oltári a modlíme sa, aby sa aspoň jeden z nich stal v budúcnosti kňazom.