Oznamy, 05.11.2023Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom.

Jasličková pobožnosť: Pozývame všetkých spevuchtivých Skaliťanov, ktorí by sa chceli zapojiť do realizácie Stretnutia pri jasličkách, na prvý nácvik dnes o 13,30 hod. do pastoračnej miestnosti (budova základnej školy roč. 1.-3.)

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc.

SJVS: Spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca bude v stredu pred sv. omšou o 16.15.

Chvály: Po sobotnej večernej sv. omši pozývame na chvály. Hudobným hosťom bude Krištof Letko.

Púť: Ako náhradu za púť do Svätej zeme organizujeme púť po stopách patrónky Európy sv. Brigity a návštevu metropol Škandinávie. Mnohí z Vás sa modlíte 12 ročnú modlitbu sv. Brigity. Púť bude v dňoch 7.5.-13.5.2023 a cena je 725 eur. Záujemci sa môžu zapísať v sakristii.

Poďakovanie: Vyslovujeme úprimné poďakovanie pánovi Vladimírovi Lysičanovi a Jozefovi Mikulovi za realizáciu bezpečnostnej lavičky na povale kostola a na inštalácii nového LED osvetlenia. 

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 14. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 15 (Čanecký potok, Briežok).