Oznamy, 12.11.2023
Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc.

Večeradlo: Modlitba večeradla bude v piatok o 16:15 v kostole.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 15. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 16 (od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha, na Bory, u Hondruši, u Kudla).