Oznamy, 19.11.2023
Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc.

Žalmisti: V piatok po večernej sv. omši pozývame žalmistov na spoločné stretnutie v pastoračnej miestnosti.

Prvé sväté prijímanie: Na budúcu nedeľu po skončení detskej sv. omše pozývame rodičov našich tretiakov na krátke organizačné stretnutie, ktoré bude v kostole ihneď po skončení sv. omše.

Mikulášska kvapka krvi: Dňa 4.12.2023 (pondelok) organizujeme Mikulášsku kvapku krvi s odberom v Kysuckej nemocnici Čadca. Chceme tým obnoviť tradíciu skalitského darcovstva a nájsť nových dobrovoľných darcov krvi. Pomôžeme tým zachraňovať životy ľudí, ktorí sú odkázaní na nezištnú pomoc darcov. Preto, ak si dospelý, vážiš viac ako 50 kilogramov a cítiš sa zdravý, poď s nami pomáhať. Ako na to? Klikni na našu stránku: www.gonscak.sk/darovanieskalite a zapíš sa do záväzného formulára. Každý darca má v deň odberu zákonný nárok na platené voľno a vitamínový doplnok z tvojej zdravotnej poisťovne.

Charita: Aj tento rok bude mať charita stánok na adventných trhoch 2.12.2023. Kto by chcel podporiť farskú charitu venovaním koláčikov, oblátok, či iných dobrôt, môže tak urobiť v deň konania trhov doobeda v pastoračnej miestnosti v budove CZŠ. Výťažok z predaja pôjde pre sociálne slabšie rodiny našej farnosti. Nech Vašu ochotu odmení dobrý Pán!

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 16. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 17 (od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov).