Oznamy, 26. 11. 2023Modlitba zasvätenia: Vo všetkých farských kostoloch sa dnes pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. My tak urobíme po svätých omšiach. Pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc. 

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých však nenavštívime tento piatok, ale až neskôr počas mesiaca, aby mali spoveď bližšie k Vianociam. Prosíme, aby ste v sakristii nahlásili chorých, ktorí sa chcú pred Vianocami vyspovedať.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť.

Prvá adventná nedeľa: Budúca nedeľa je prvou adventnou. Adventné vence a sviece prineste do kostola na požehnanie k bočnému oltáru. Požehnávať ich budeme pri každej sv. omši (aj v sobotu večer). Pri prvej adventnej nedeli bude aj zbierka na charitu.

Prvé sväté prijímanie: Dnes po skončení detskej sv. omše pozývame rodičov našich tretiakov na krátke organizačné stretnutie, ktoré bude v kostole ihneď po skončení sv. omše.

Stretnutie pri jasličkách: Dnes poobede o 13: 30 v kostole sa uskutoční spoločný nácvik na Stretnutie pri jasličkách. Nácvik bude zatiaľ bez detských účinkujúcich.

Mikulášska kvapka krvi: Dňa 4.12.2023 (pondelok) organizujeme Mikulášsku kvapku krvi s odberom v Kysuckej nemocnici Čadca. Chceme tým obnoviť tradíciu skalitského darcovstva a nájsť nových dobrovoľných darcov krvi. Pomôžeme tým zachraňovať životy ľudí, ktorí sú odkázaní na nezištnú pomoc darcov. Preto, ak si dospelý, vážiš viac ako 50 kilogramov a cítiš sa zdravý, poď s nami pomáhať. Ako na to? Klikni na našu stránku: www.gonscak.sk/darovanieskalite a zapíš sa do záväzného formulára. Každý darca má v deň odberu zákonný nárok na platené voľno a vitamínový doplnok z tvojej zdravotnej poisťovne.

Charita: Aj tento rok bude mať charita stánok na adventných trhoch 2.12.2023. Kto by chcel podporiť farskú charitu venovaním koláčikov, oblátok, či iných dobrôt, môže tak urobiť v deň konania trhov doobeda v pastoračnej miestnosti v budove CZŠ. Výťažok z predaja pôjde pre sociálne slabšie rodiny našej farnosti. Nech Vašu ochotu odmení dobrý Pán!

Pozvánka na DOD: Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti a Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi v Čadci pozýva na Deň otvorených dverí na školách, ktorý sa bude konať dňa 7. 12. 2023. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa so študijnými odbormi na školách, s podmienkami prijatia na štúdium, v rámci ktorých budú i názorné ukážky talentových prijímacích skúšok.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 17. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 18 (od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty).