Hľadaj radosť...

 

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. Ž 37,4

Aj týmto a mnohými inými citátmi, vlastnými myšlienkami i svedectvom sa nám prihovoril pán Richard Vašečka počas prednášky približujúcej jeho knihu Žalmy 365. Ďakujeme aj jeho pani manželke Martuške Vašečkovej za milé slová a prajeme im hojnosť Božích milostí do ďalších rokov života. 

37, 4