Ocenenie Farskej charity SkalitéPri príležitosti 15. výročia diecéznej charity dostala Farská charita Skalité ocenenie za rozvoj charitného diela vo farnosti i v diecéze. Súčasťou ocenenia bola aj ruža sv. Alžbety a diplom. Týmto chceme opäť poďakovať všetkým bohuznámym členom, ktorí neúnavne pracujú pre charitné dielo. Vašu ochotu nech odmení dobrý Pán.Foto: https://www.facebook.com/DieceznacharitaZilina/posts/663561325953892?ref=embed_post