Oznamy, 17.12.2023

Jasličková pobožnosť: Pripomíname všetkým účinkujúcim v Jasličkovej, že sa stretneme dnes, (17. 12.) o 13.30 v kostole. Tešíme sa na Vás.

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Zmena sv. omší a spovedanie: Spoločná sv. spoveď pre Farnosť Skalité bude v utorok 19.12.2023 od 15.30 do 18.00. Kvôli prebiehajúcemu spovedaniu v dekanáte bude sv. omša v stredu, vo štvrtok iba ráno o 7.05 a taktiež v piatok iba ráno rorátna o 6.05. Vo farnosti spovedáme pol hodinu pred sv. omšami. V sobotu spovedáme už iba študentov a docestovaných. Prosíme, aby ste nechali posledné dni tým, ktorí nemali možnosť sa inde vyspovedať. Ďakujeme za Vašu ohľaduplnosť.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00.

Roráty: Rorátne sv. omše budú v utorok, piatok a v sobotu. Na sv. omše si prineste lampášiky, ktoré symbolizujú Krista ako svetlo, ktoré prichádza na svet. Deti v utorok a piatok po sv. omši pozývame do pastoračnej miestnosti na raňajky.

Dobrá novina: Dňa 6.1.2024 budú naši koledníci ohlasovať Dobrú novinu po príbytkoch. Ak máte záujem, aby prišli aj k Vám, vzadu na stolíku sú lístočky, prostredníctvom ktorých sa môžete prihlásiť a lístoček vhodíte do krabičky. V prípade, že chcete podporiť projekty Dobrej noviny, ale nemôžete privítať koledníkov, môžete tak urobiť prostredníctvom stacionárnej pokladničky, ktorá bude vzadu pri obraze Panny Márie od 23.12.2023 – 5.1. 2024 označená nálepkou.

Betlehemské svetlo: Betlehemské svetlo bude v predsieni kostola a pred dverami farského úradu od soboty.

Nedeľa: Nakoľko Štedrý deň pripadol tento rok na nedeľu, sväté omše budú nasledovne: v nedeľu ráno budú sv. omše iba o 7.05 a 10.00. Slávenie Vianoc v našej farnosti začneme na Štedrý deň o 16.00 vigílnou sv. omšou pri svetle sviečok. Pri tejto sv. omši budeme požehnávať betlehemy, ktoré si prineste so sebou a nechajte ich na bočnom oltári. Zvlášť pozývame našich tretiakov, aby si priniesli aj lampášiky a spoločne v sprievode ponesieme malého Ježiša k jasličkám. S tretiakmi sa stretneme pred sv. omšou pri sakristii. Na túto sv. omšu pozývame aj všetkých, ktorí sa nemôžu zúčastniť polnočnej sv. omše: starých, chorých, tých, čo pracujú na zmeny a samozrejme malé deti, ktoré túžia pozdraviť čím skôr Ježiška v jasličkách. Sv. omša o 16.00 je platná aj za nedeľu a aj za 25.12. Ďalšia svätá omša bude polnočná a v pondelok na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše ako v nedeľu. Na slávnosť Narodenia Pána bude aj výročitá vianočná ofera.

Prázdniny piatkového stretka: Oznamujeme menším deťom, že piatkové poobedné stretko bude mať prázdniny a začne opäť, keď skončia prázdniny.

Upratovanie: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 20. Na budúci týždeň prosíme o vianočné upratovanie skupiny 6 a 5.