Oznamy, 24.12.2023Nedeľa: Slávenie Vianoc v našej farnosti začneme na Štedrý deň o 16.00 vigílnou sv. omšou pri svetle sviečok. Pri tejto sv. omši budeme požehnávať betlehemy, ktoré si prineste so sebou a nechajte ich na bočnom oltári. Zvlášť pozývame našich tretiakov, aby si priniesli aj lampášiky a spoločne v sprievode ponesieme malého Ježiša k jasličkám. S tretiakmi sa stretneme pred sv. omšou pri sakristii. Na túto sv. omšu pozývame aj všetkých, ktorí sa nemôžu zúčastniť polnočnej sv. omše: starých, chorých, tých, čo pracujú na zmeny a samozrejme malé deti, ktoré túžia pozdraviť čím skôr Ježiška v jasličkách. Sv. omša o 16.00 je platná aj za nedeľu a aj za 25.12. Ďalšia svätá omša bude polnočná a v pondelok na slávnosť Narodenia Pána budú sv. omše ako v nedeľu. Na slávnosť Narodenia Pána bude aj výročitá vianočná ofera.

Jasličková pobožnosť: Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle osláviť najväčší Boží Dar počas Stretnutia pri jasličkách, ktoré bude v pondelok, na Božie narodenie, o 14.00 v kostole. Účinkujúci sa stretnú už o 12.30 v základnej škole v Ústredí.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. V stredu večer bude bohoslužba slova s rozdaním sv. prijímania.

Dobrá novina: Pozývame všetky deti na kolednícke stretnutie, ktoré bude dňa 28.12. 2023 o 14:00, v pastoračnej miestnosti. Ak chcete podporiť projekty Dobrej noviny, môžete tak urobiť prostredníctvom stacionárnej pokladničky, je označená nálepkou.

Sv. spoveď: Nakoľko sme po vianočnej sv. spovedi, spovedať budeme pred sv. omšami opäť po Novom roku 2.1.2024.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za vianočné upratovanie skupinám 6 a 5. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav na slávenie Vianoc. Nech Vám Vašu ochotu a dobrú vôľu odmení dobrý Boh.Všetkým farníkom vyprosujeme požehnané a milostiplné Vianoce.