Oznamy, 31.12.2023
Polnočná poklona: Ak uprednostňujete vítanie nového roka v tichu a ďakovaní, pozývame Vás dnes o 23:30 na polnočnú poklonu pri Pánovi. V tichu budeme ďakovať Pánovi za prijaté milosti uplynulého roka a o polnoci udelíme farnosti požehnanie.

Nový rok: V pondelok máme Nový rok, ktorý sa slávi ako svetový deň pokoja. Pri sv. omšiach sa spieva hymnus Príď, Duchu Svätý, tvorivý..., pri ktorom môžeme získať plnomocné odpustky. V pondelok bude novoročná ofera na potreby chrámu.

Nedeľa: Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Po tretej sv. omši bude adorácia , o 14.15 spoločná modlitba posv. ruženca a o 15.00 požehnanie. 

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. V stredu o 16.15 bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľ kňazského Srdca.

Piatok: V piatok je prvý piatok mesiaci. Spovedať budeme od 15.00 hod v kostole. Chorí, keďže boli vyspovedaní pred Vianocami tento mesiac nebudeme navštevovať. Spovedať tento týždeň budeme od utorka do piatku hodinu pred sv. omšou.

Sobota: V sobotu je slávnosť a zároveň prikázaný sviatok Zjavenia Pána - ľudovo nazývaný Traja králi. Sv. omša zo slávnosti už bude v piatok večer. V deň slávnosti budú sv. omše ako v nedeľu. Na slávnosť Zjavenia Pána si môžete z chrámu vziať požehnanú vodu vo fľaške a požehnanú kriedu.

Požehnanie domov: Požehnávať novostavby a zrekonštruované domy budeme v utorok 2.1.2023. Prosíme, aby ste sa nahlásili dnes po sv. omšiach v sakristii.

Dobrá novinaDňa 6.1.2024 budú naši koledníci ohlasovať Dobrú novinu po príbytkoch. V prípade, že chcete podporiť projekty Dobrej noviny, ale nemôžete privítať koledníkov, môžete tak urobiť prostredníctvom stacionárnej pokladničky do 6.1. 2024 - pokladnička je označená nálepkou. Ďalšie kolednícke stretnutie bude 4.1.2024 o 14:00 v pastoračnej miestnosti.

Upratovanie: Ďakujeme za vianočné upratovanie skupine č. 6 a 5. Na budúci týždeň prosíme o  upratovanie skupinu č. 21 (od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána).