Oznamy, 3.12.2023Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je zbierka na charitu.

Utorok: Pozývame na adventný koncert, ktorý bude v utorok o 16.30 v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. V stredu nebude večerná sv. omša a ani Nikodémova noc, nakoľko sme pozvaní na slávnostnú sv. omšu a program pri príležitosti 15. výročia požehnania kostola sv. Petra a Pavla na Čiernom. V stredu nebude ani modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca, tá sa uskutoční budúcu stredu.

Roráty: Rorátne sv. omše budú bývať v utorok, piatok a v sobotu o 6:05. Pred sv. omšami budeme aj spovedať. Na sv. omše si prineste lampášiky, ktoré symbolizujú Krista ako svetlo, ktoré prichádza na svet. Deti po skončení rorátnych sv. omší v utorok a piatok pozývame do pastoračnej miestnosti na raňajky. Tento týždeň v piatok ráno roráty nebudú, nakoľko je prikázaný sviatok.

Piatok: V piatok máme slávnosť a zároveň prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Sv. omše budú vo štvrtok večer už zo slávnosti, v piatok o 7.30 školská, o 12.15 a o 17.20. V piatok po sv. omši pozývame na prednášku Mgr. Richarda Vašečku o knihe Žalmov. Lektori a žalmisti majú prednášku v rámci formácie a pozvaní ste aj ostatní, ktorí túžite bližšie spoznávať Bibliu.

Spoločná sv. spoveď: Tento rok bude v Skalitom v utorok 19.12.2023 od 15.30 do 18.00. Rozpis spovedania v dekanáte nájdete na farskej stránke. 

Chorí: Chorých budeme pred Vianocami spovedať nasledovne: kaplán 14.12.-15.12. 2023 (štvrtok-piatok) a farár 15.12.2023 (piatok). Prosíme, aby ste nahlásili chorých na sv. spoveď. 

Chvály: V sobotu po večernej sv. omši Vás pozývame na spoločnú modlitbu chvál, ktoré tento raz povedie hudobné zoskupenie Quint kapel z Predmiera.

Poďakovanie: Ďakujeme pánu Alojzovi Petrákovi a OÚ v Skalitom za pomoc pri realizácii napojenia farskej budovy na kanalizáciu. 

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 18. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 19 (Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka). Vianočné upratovanie zabezpečia tento rok skupiny 6 a 5.