Oznamy, 9.12.2023
Zimné kántrové dni: V budúcom týždni sú v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom dní sú prosby za príchod Kristovho kráľovstva do rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj posledná Nikodémova noc v tomto roku od 20.00-22.00

Roráty: Rorátne sv. omše budú bývať v utorok, piatok a v sobotu o 6:05. Pred sv. omšami budeme aj spovedať. Na sv. omše si prineste lampášiky, ktoré symbolizujú Krista ako svetlo, ktoré prichádza na svet. Deti po skončení rorátnych sv. omší v utorok a piatok pozývame do pastoračnej miestnosti na raňajky.

Spovedanie chorí: Spovedať chorých pred Vianocami budeme pán kaplán vo štvrtok a piatok (od kostola smerom na Serafínov) a farár v piatok (od kostola smerom na Čierne). Kvôli celodennému spovedaniu chorých bude vo štvrtok a v piatok sv. omša iba ráno. Vo štvrtok o 7.05 a v piatok rorátna o 06.05. Ďakujeme za pochopenie.

Mariánske večeradlo: Modlitba Mariánskeho večeradla bude v piatok v kostole o 16.15.

Spoločná sv. spoveď: Tento rok bude v Skalitom v utorok 19.12.2023 od 15.30 do 18.00. Rozpis spovedania v dekanáte nájdete na farskej stránke.

Dobrá novina: Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, koledníkov, animátorov a všetkých, ktorí chcú byť súčasťou koledovania Dobrej Noviny na prvé kolednícke stretnutie, ktoré bude dňa 16.12.2023 o 14:00 v pastoračnej miestnosti. Srdečne pozývame!

Farská charita: Pri príležitosti 15. výročia diecéznej charity dostala Farská charita Skalité ocenenie za rozvoj charitného diela vo Farnosti i v diecéze. Súčasťou ocenenia bola aj ruža sv. Alžbety a diplom. Týmto chceme opäť poďakovať všetkým bohuznámym členom, ktorí neúnavne pracujú pre charitné dielo. Vašu ochotu nech odmení dobrý Pán.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 19. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu číslo 20 (od Rucka, spod Ruckov, od Malika, spod Malikov, od Buroňa). Vianočné upratovanie zabezpečia tento rok skupiny 6 a 5.