Oznamy, 14.01.2024


Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.


Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc v stredu večer nebude. 


Sv. omše: V stredu bude sv. omša iba ráno školská a pohrebná o 13.00. V piatok bude sv. omša iba večer o 17.20.


Týždeň za jednotu kresťanov: 18. januára začne Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý každoročne vrcholí 25. januára, sviatkom obrátenia sv. apoštola Pavla. Prosíme o modlitby na tento úmysel.


Chvály: Spoločenstvo Horizont Vás pozýva na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši.


Štúdium teológie: Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, sa môžu formou prihlášky uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a zároveň na 6-ročné denné štúdium študijného odboru Katolícka teológia, určené kandidátom kňazstva. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2024.


Dobrá novina: Ďakujeme farnosti Skalité za účasť v Dobrej novine 2023/2024 a za vyzbieraný príspevok 4547€. Pokolednícke stretko s deťmi bude v sobotu o 14.00. Stretneme sa pred budovou 14 v ústredí.


Upratovanie: Ďakujeme za vianočné upratovanie skupine č. 22. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 23 (Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu).