Oznamy, 28.1.2024Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých navštívime v piatok.

Obetovanie Pána: V piatok na sviatok Obetovania Pána budeme požehnávať hromničné sviece.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti. V sobotu ráno pri sv. omši budeme udeľovať blažejské požehnanie hrdla.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom.

Upratovanie: Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č. 24. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 25 (od Tomice, z Pikety, spod Krížneho).