Oznamy, 7.1.2023
Nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Po tretej sv. omši bude adorácia , o 14.15 spoločná modlitba posv. ruženca a o 15.00 požehnanie. Dnes nie je ofera, nakoľko bola novoročná ofera. Dnes sa končí vianočné obdobie. Výzdoba môže ostať až do Hromníc.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.

Štvrtok: Vo štvrtok o 10.00 máme vo farnosti kňazské rekolekcie. Pozývame Vás, aby ste sa spolu s nami modlili za kňazov. Večerná sv. omša už nebude.

Sobota: V sobotu po večernej sv. omši bude stretnutie pastoračnej rady v pastoračnej miestnosti.

Detské stretko: Od piatka opäť obnovujeme detské stretká. Budú sa konať každý piatok o 15.15 v pastoračnej miestnosti. 

Upratovanie: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 21. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 22 (od Chovanca, Potok).