Slávnosť Zjavenia Pána s Quint Kapel

Dnešná slávnosť Zjavenia Pána s dodatočnou gratuláciou pánovi kaplánovi Štefanovi a s hudobným hosťom Quint Kapelou, ktorá nám dotvorila vianočnú atmosféru.