Oznamy, 04.02.2024
Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvou v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom.

Misijné združenie Ducha Svätého: Pozýva všetkých na spoločnú modlitbu, ktorá bude v pondelok po sv. omši.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00. O 16:15 v kostole bude spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca.

Chvály: Pozývame Vás na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude v sobotu po večernej sv. omši o 18.15. Príďte sa modliť spolu s nami a zažite uzdravenie svojho srdca.

Muzikál: Stredná pedagogická škola v Čadci ponúka ešte voľné miesta na muzikál Na skle maľované, ktorý bude dňa 26.4.2024 o 19.00. Vstupné aj s dopravou je 60 eur. Môžete sa zapísať na zoznam v sakristii. Viac informácii podá pani Marta Brázdová.

Upratovanie: Ďakujeme za upratovanie kostola skupine č. 25. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 26 (Fuckov potok, od Šimurdov).