Oznamy, 11.2.2024Popolcová streda: Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Pri sv. omšiach bude značenie popolom. Pripomíname, že v stredu je deň prísneho pôstu a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst v tento deň nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.

Mariánske večeradlo: Modlitba Mariánskeho večeradla bude v stredu v kostole o 16.15.

Štvrtok: Vo štvrtok bude sv. omša iba ráno o 7.05. Cez deň sa kňazi zúčastňujeme celodiecéznych rekolekcií v Žiline.
 
Krížová cesta: V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V piatky sa bude krížovú cestu modliť kňaz. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať členovia farskej charity.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Pôstne aktivity: V pôstnom období sme pre vás pripravili aktivitu Vlož (sa) do Ježišovho srdca. V strednej časti kostola bude umiestnený obraz tŕním korunovaného Pána Ježiša a srdce, do ktorého môžete vkladať svoje napísané prosby, radosti, trápenia, očakávania, dary... do písania sa môžu zapojiť všetci bez ohľadu na vek. Počas pôstneho obdobia vždy v nedeľu na svätej omši o 8.30 prinesú dobrovoľníci toto srdce spolu s obetnými darmi chlebom a vínom a spolu to odovzdáme Pánovi na oltár.

Charita: Budúcu nedeľu sa bude v chrámoch konať zbierka na charitu "moja almužna". Za Vaše milodary úprimné Pán Boh Zaplať! Na stolíkoch v strede kostola si môžete vziať aj pôstnu krabičku.

Prvé sväté prijímanie: Vážení rodičia, pozývame Vás na spoločné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré sa uskutoční 16.02. 2024 (piatok) po večernej sv. omši (cca 18.00h) v kostole. Účasť rodičov aj detí nutná, z dôvodu merania rovnošiat detí a organizačných pokynov pre rodičov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 26. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 1 (u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou).