Oznamy, 25.2.2024
Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.

Krížová cesta: V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa bude predmodlievať spoločenstvo modlitieb matiek.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Krížové cesty pre deti: Spoločenstvo rodičov pozýva na detské krížové cesty. Stretneme sa každú pôstnu nedeľu o 14.00 na parkovisku pri kostole a vyrazíme objavovať krížové cesty v okolí. Treba si zabezpečiť odvoz. Text krížovej cesty sa budú predmodlievať deti.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých nenavštívime na prvý piatok, ale až budúci týždeň. Prosíme, aby ste chorých na sv. spoveď pred Veľkou nocou nahlásili kostolníkom v sakristii.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti. Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.00 ešte požehnáme jednu putovnú kaplnku Panny Márie zázračnej medaily. Táto kaplnka bude uchovávaná v sakristii, nebude putovať podľa zoznamu, ale bude k dispozícii pre veriacich, ktorých zastihne nejaká ťažká životná situácia (napr. náhle úmrtie v rodine, ťažká operácia a pod.)Veriaci si ju budú môcť vziať do rodiny na jeden týždeň a potom ju vrátia do sakristie.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 2. Zmena! Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 5 (Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka). Veľkonočné upratovanie tento rok zabezpečia skupiny č. 3 a 4.