Prvá pôstna nedeľaCharita: Dnes sa v chrámoch koná zbierka na charitu "moja almužna". Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať!

Kántrové dni: V stredu, v piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsah je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia. Na tento úmysel budeme sláviť omšový formulár v piatok.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.

Krížová cesta: V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V piatky sa bude krížovú cestu modliť kňaz. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať akolyti.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Pôstne aktivity: V pôstnom období sme pre vás pripravili aktivitu Vlož (sa) do Ježišovho srdca. V strednej časti kostola bude umiestnený obraz tŕním korunovaného Pána Ježiša a srdce, do ktorého môžete vkladať svoje napísané prosby, radosti, trápenia, očakávania, dary... do písania sa môžu zapojiť všetci bez ohľadu na vek. Počas pôstneho obdobia vždy v nedeľu na svätej omši o 8.30 prinesú dobrovoľníci toto srdce spolu s obetnými darmi chlebom a vínom a spolu to odovzdáme Pánovi na oltár.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 1. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 2 (na Potôčku, u Taraby, u Papíkov, Krupov).