Putovná kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily - Kaplnka prvej pomoci

 Na budúcu nedeľu (3.3.) pri sv. omši o 10.00 požehnáme ešte jednu putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Táto kaplnka bude uchovávaná v sakristii, nebude putovať podľa zoznamu, ale bude k dispozícii pre veriacich, ktorých zastihne nejaká ťažká životná situácia (napr. náhle úmrtie v rodine, ťažká operácia a pod.)

Veriaci si ju budú môcť vziať do rodiny na jeden týždeň a potom ju vrátia do sakristie.