Chlapské krížové cesty

Milostivý a milosrdný Ježišu Kriste! Tvoje nekonečnej velebnosti obetujem túto pobožnosť krížovej cesty...

Fotografie z chlapskej krížovej cesty