Chvály 9.3.


Spoločenstvo Horizont pozýva na chvály v sobotu 9.3. po večernej svätej omši.