Duchovná obnova manželov - Čas pre lásku

Duchovnú obnovu manželov sme začali sv. omšou. V rámci homílie nás pán kaplán Štefan Richtárik upriamil na tri body, ktoré pomáhajú starostlivosti o manželstvo. Sú nimi spoločná modlitba, odpustenie a obetavá láska.

Téme odpustenia, komunikácie, spracovania emócií a naplnení potrieb sa venoval prednášajúci Mgr. Mário Schwarz PhD. počas troch hodinových blokov. 

Kým sa rodičia venovali budovaniu komunikačných zručností, sebapoznaniu, dôležitosti spätnej väzby, ich deti boli pod patronátom animátoriek a strávili príjemný čas hrami.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizácii duchovnej obnovy vrátane poľovníkov s ich gulášom.