Oznamy, 10.3.2024
Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj Nikodémova noc od 20.00 do 22.00.

Krížová cesta: V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať deti.

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Krížové cesty pre deti: Spoločenstvo rodičov pozýva na detské krížové cesty. Stretneme sa každú pôstnu nedeľu o 14.00 na parkovisku pri kostole a vyrazíme objavovať krížové cesty v okolí. Treba si zabezpečiť odvoz. Text krížovej cesty sa budú predmodlievať deti.

Manželská duchovná obnova: Srdečne pozývame manželov na duchovnú obnovu, ktorá bude v sobotu 16.3. 2024 v budove ZUŠ (bývalá svadobka). Prednášky povedie skúsený psychológ Mgr. Mário Schwarz, PhD. Súčasťou obnovy bude aj výborný guľáš od našich poľovníkov. V sobotu ráno bude sv. omša iba o 8.00 a bude obetovaná za všetky manželstvá našej farnosti.

Pôstna polievka: Farská charita bude na budúcu nedeľu ponúkať po sv. omšiach pôstnu polievku. Dobrovoľný príspevok pomôže ľuďom v núdzi v našej farnosti.

Zápis: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční dňa 9. 4. 2024 (v utorok) o 14,00 hod. v budove ročníkov 1-3 . Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a vyplnenú a podpísanú prihlášku do 1. ročníka od obidvoch rodičov. Prihlášku môžete vypísať vopred vyplnením elektronického formulára na stránke školy alebo ju budete môcť vypísať a podpísať aj v škole v deň zápisu. Bližšie informácie budú zverejnené na webovom sídle školy www.zsuskalite.edupage.org Povzbudzujeme rodičov budúcich prváčikov, aby využili dar cirkevnej školy, ktorý máme vo farnosti na Skalitom. Cirkevná škola je školou, ktorá okrem vzdelávania poskytuje výchovu žiakov v duchu kresťanskej viery a spirituality. Zároveň pomáha rodičom budovať u detí hodnotový systém, ktorý im pomáha zorientovať sa v spleti názorov súčasnej doby. Škola je charakteristická svojou rodinnou atmosférou a individuálnym prístupom ku každému žiakovi.

Farský letný tábor: Milé deti a milí rodičia spoločenstvo Horizont v spolupráci s farnosťou Skalité pozýva všetky deti na letný tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 29.7. do 2.8. 2024. Tešiť sa môžete na objavovanie Liptova a bohatý program plný zábavných aktivít. Prihlasovanie sa spustí 24.3. prostredníctvom online formulára dostupného na farskej stránke. Bližšie informácie pribudnú čoskoro a nájdete ich na výveske a farskej stránke.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 6. Zmena! Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 7 (od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa). Veľkonočné upratovanie tento rok zabezpečia skupiny č. 3 a 4.