Oznamy, 17.3.2024


Misijné združenie Ducha Svätého sa stretne v pondelok po sv. omši na spoločných modlitbách.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00.

Veľkonočné spovedanie: Nikodémova noc v tomto týždni nebude, keďže vo štvrtok budeme mať v našej farnosti spoločnú spoveď pred Veľkou nocou. Spovedať bude 14 kňazov v čase od 15:30 do 18:00. Prosíme, aby ste využili túto možnosť a pripravili si srdce na slávenie veľkonočných sviatkov.

Úprava sv. omší: Z dôvodu spovedania po dekanáte bude v stredu a vo štvrtok sv. omša iba ráno. V stredu 7:30 – školská svätá omša, a vo štvrtok o 7.05.

Krížová cesta: V piatok začneme modlitbu krížovej cesty o 16:40. V nedeľu krížová cesta začne o 11.00 a budeme sa ju modliť podľa stavov. Budúcu nedeľu sa budú predmodlievať učitelia z našej farnosti (Cirkevná škola i Kudlov).

Krížová cesta pre mužov: Pozývame na tzv. chlapskú krížovú cestu. Stretneme sa iba muži a chlapci v piatok o 19:00 na parkovisku pri kostole. Nezabudnite si čelovku a čaj v termoske.

Krížové cesty pre deti: Spoločenstvo rodičov pozýva na detské krížové cesty. Stretneme sa každú pôstnu nedeľu o 14.00 na parkovisku pri kostole a vyrazíme objavovať krížové cesty v okolí. Treba si zabezpečiť odvoz. Text krížovej cesty sa budú predmodlievať deti.

Zápis: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční dňa 9. 4. 2024 (v utorok) o 14,00 hod. v budove ročníkov 1-3 . Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a vyplnenú a podpísanú prihlášku do 1. ročníka od obidvoch rodičov. Prihlášku môžete vypísať vopred vyplnením elektronického formulára na stránke školy alebo ju budete môcť vypísať a podpísať aj v škole v deň zápisu. Bližšie informácie budú zverejnené na webovom sídle školy www.zsuskalite.edupage.org Povzbudzujeme rodičov budúcich prváčikov, aby využili dar cirkevnej školy, ktorý máme vo farnosti na Skalitom. Cirkevná škola je školou, ktorá okrem vzdelávania poskytuje výchovu žiakov v duchu kresťanskej viery a spirituality. Zároveň pomáha rodičom budovať u detí hodnotový systém, ktorý im pomáha zorientovať sa v spleti názorov súčasnej doby. Škola je charakteristická svojou rodinnou atmosférou a individuálnym prístupom ku každému žiakovi.

Farský letný tábor: Milé deti a milí rodičia spoločenstvo Horizont v spolupráci s farnosťou Skalité pozýva všetky deti na letný tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 29.7. do 2.8. 2024. Tešiť sa môžete na objavovanie Liptova a bohatý program plný zábavných aktivít. Prihlasovanie sa spustí 24.3. prostredníctvom online formulára dostupného na farskej stránke. Bližšie informácie pribudnú čoskoro a nájdete ich na výveske a farskej stránke.

Duchovná obnova pre rozvedených: Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 19.-21. apríla 2024 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Viac informácii nájdete na plagáte.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 7. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 8 (od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala). Veľkonočné upratovanie tento rok zabezpečia skupiny č. 3 a 4.

Pôstna polievka: Farská charita dnes po sv. omšiach ponúka pôstnu polievku. Dobrovoľný príspevok pomôže ľuďom v núdzi v našej farnosti.

Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii duchovnej obnovy pre manželov. Ďakujeme aj poľovníkom za výborný guláš.