Oznamy, 31.3.2024Veľkonočná nedeľa: Dnes je Veľkonočná nedeľa. Je to najväčší cirkevný sviatok. Pri svätých omšiach je výročitá veľkonočná ofera. Dnes pri sv. omšiach požehnávame veľkonočné jedlá.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Keďže sme vyspovedaní, Nikodémova noc tento týždeň nebude. Spovedať tento týždeň budeme pol hodinu pred sv. omšami. Chorých tento mesiac nebudeme navštevovať, keďže sú vyspovedaní. V stredu budú sv. omše:  iba ráno školská a pohrebná o 14.00. Večerná sv. omša nebude. V stredu o 16.00 bude v kostole modlitba SJVS.

Nedeľa Božieho milosrdenstva: Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Po tretej sv. omši budeme mať vyloženú sviatosť a o 15.00 sa spolu pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Na budúcu nedeľu nebude prvonedeľná zbierka, nakoľko bola veľkonočná.

Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojnú oslavu veľkonočných sviatkov. Ďakujeme kostolníkom, organistom, žalmistom, lektorom, spevákom, asistencii, miništrantom, upratovacím skupinám, rod. Krčmárekovej, pani Janke Majchrákovej a Evke Majchrákovej za službu varenia pri spoločnej spovedi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom ochotne zapojili do prípravy slávenia.

Chvály: Spoločenstvo Horizont Vás pozýva na otvorenú modlitbu chvál, ktorá bude dnes o 18.00 v kostole. Príďte sa spolu s nami modliť a oslavovať Pána za jeho dielo vykúpenia.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Marek Padych z Čierneho a Nikola Čanecká zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich novomanželov.

Farský letný tábor: Milé deti a milí rodičia spoločenstvo Horizont v spolupráci s farnosťou Skalité pozýva všetky deti na letný tábor, ktorý sa uskutoční v termíne od 29.7. do 2.8. 2024. Tešiť sa môžete na objavovanie Liptova a bohatý program plný zábavných aktivít. Prihlasovanie sa spustí 24.3. prostredníctvom online formulára dostupného na farskej stránke. Bližšie informácie pribudnú čoskoro a nájdete ich na výveske a farskej stránke.

Upratovanie kostola: Zvlášť ďakujeme za veľkonočné upratovanie a výzdobu kostola skupine č. 3 a 4. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 9 (Z Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov).