Oznamy, 21.4.2024


Zbierka: Dnes máme zbierku na Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre.

Pondelok: V pondelok o 18.00 hod bude v pastoračnej miestnosti organizačné stretnutie pútnikov do Škandinávie.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00.

Piatok: V piatok večer po sv. omši bude nácvik piesní detí pre 1SP v budove CZŠ.

Púť na Živčákovú: Ružencové bratstvo pozýva 1.5.2024 na jarnú púť k Márii Matke Cirkvi na Živčákovú. Autobus pôjde v stredu ráno o 7.00 od Kožákovho mosta a postupne po zastávkach bude brať pútnikov. Pútnici sa vyvezú až na horu. Cena za púť je 10 eur a zapisuje a platí sa v sakristii u kostolníkov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 11. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 12 (u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka).