Oznamy, 28.4.2024Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých navštívime v piatok.

Streda: V stredu máme deň pracovného pokoja. Sv. omša bude iba ráno o 7.05 v kostole. O 9.00 bude upratovanie kostola rodičmi pred 1SP. V stredu sa uskutoční aj púť Ružencového bratstva na Živčákovú. Autobus pôjde o 7.00 od Kožákovho mosta. Je ešte pár voľných miest, môžete sa zapísať. V stredu nebude kvôli upratovaniu celodenná adorácia a nebude ani Nikodémova noc. V stredu o 16.00 sa uskutoční modlitba SJVS v kostole. V stredu začína aj mariánsky mesiac máj. Loretánske litánie sa budeme spoločne modliť po sv. omšiach okrem nedele.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť.

Sv. Floriána: Pri príležitosti spomienky na sv. Floriána budú mať požiarnici slávnostnú sv. omšu v sobotu o 14.oo hod v kostole.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa bude prvá v mesiaci. V našej farnosti sa uskutoční slávnosť 1SP. O 9.00 bude sv. omša pre CZŠ a o 11.00 pre ZŠ na Kudlove. Prosíme farníkov, aby sa zúčastnili sv. omše v sobotu večer alebo v nedeľu ráno o 7.05. Poobede bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 12. Budúci týždeň prosíme o upratovanie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1SP.