Oznamy, 7.4.2024


Nedeľa Božieho milosrdenstva: Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Po tretej sv. omši budeme mať adoráciu. Od 14.00 bude sv. spoveď o 15:00 sa spolu pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Piatok: V piatok po večernej sv. omši pozývame deti na nácvik piesní k 1SP do budovy školy 1-3. Taktiež v piatok večer po sv. omši pozývame rodičov birmovancov na organizačné stretnutie ohľadom sviatosti birmovania, ktorá sa nám blíži. V piatok o 19.00 pozývame na stretnutie ekonomickú radu farnosti do pastoračnej miestnosti.  

Mariánske večeradlo: V piatok o 16.15 pozývame na modlitbu mariánskeho večeradla v kostole.

Sobota: V sobotu po večernej sv. omši Vás pozývame na chrámový veľkonočný koncert. Vystúpia domáci i zahraniční umelci.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Marek Padych z Čierneho a Nikola Čanecká zo Skalitého, Michal Krčmár a Jana Švancárová, obaja zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich novomanželov.

Zájazd: Záhradkári v Skalitom organizujú autobusový zájazd na záhradkársku výstavu do Trenčína dňa 12. apríla 2024. Telefonicky kontakt na pána M. Petráka je 0904 253 877. 

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 9. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu 10 (Krčmisko, od Kreány po Kožakov most).