Svätá omša s pozvaním na modlitbu matiek a vznik nových skupiniek MM