Oznamy, 12.5.2024

Zbierka na masmédiá: Dnešnú nedeľu sa uskutoční zbierka na katolícke masmédiá.

Sv. omše: Začnú v pravidelných časoch od utorka. V pondelok bude ešte o 12.15 bohoslužba slova. V pondelok bude farská kancelária zatvorená. Svoje záležitosti si môžete vybaviť cez týždeň po sv. omšiach.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc tento týždeň nebude. V stredu bude večerná sv. omša v kaplnke na Kudlove. Touto sv. omšou zahájime sezónu stredajších sv. omší na Kudlove.

Kántrové dni
: V stredu, v piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsah je modlitba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tento úmysel budeme sláviť omšový formulár v sobotu

Chvály: V sobotu po večernej sv. omši pozývame na spoločné chvály, pri ktorých sa budeme modliť za vyliatie Ducha Svätého do našich sŕdc, rodín a farnosti.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Pavol Rucek zo Skalitého a Simona Kubalová z Klokočova, ďalej Michal Petrák a Lenka Bardyová, obaja zo Skalitého, ďalej Martin Greguš zo Skalitého a Viera Adamková z Ochodnice. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 13. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 14 (z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu).