Oznamy, 19.5.2024


Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00.

Modlitby matiek: Modlitbové spoločenstvo matiek pozýva v stredu večer všetky matky na slávnostnú sv. omšu, pri ktorej budeme ďakovať za milosti, ktoré sme si od Pána vyprosili pre deti. Pozývame všetky nové záujemkyne, ktoré by sa chceli zapojiť do týchto spoločných modlitieb. Sv. omšu bude sláviť bývalý kaplán vdp. Miroslav Klobučník, ktorý stál pri zrode tohto spoločenstva. Z tohto dôvodu bude v stredu večer sv. omša iba v kostole a nie v kaplnke na Kudlove.

Deň rodiny: Na budúcu nedeľu pozývame všetky rodiny na Deň rodiny, ktorý začne sv. omšou za rodiny o 10.00. Program bude pokračovať celé popoludnie. Viac informácií nájdete na výveske.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Michal Petrák a Lenka Bardyová, obaja zo Skalitého. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich manželov.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 14. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 15 (Čanecký potok, Briežok).