Oznamy, 2.6.2024
Prvá nedeľa: Dnes je prvá v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom. Za Vaše milodary úpriné Pán Boh zaplať!

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc bude od 20.00 do 22.00. V stredu o 16.15 v kaplnke na Kudlove sa uskutoční modlitba SJVS.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých navštívime v piatok.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť: Anton Laš z farnosti Skalité a Ivana Koniarová z farnosti Klokočov. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich kresťanských manželov.

 Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupine č. 16.  Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 17 (od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov).