Oznamy, 5.5.2024
Prvá nedeľa: Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. O 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom.

Zmena sv. omší: Na budúci týždeň odchádzame na farskú púť po stopách sv. Brigity Švédskej do Škandinávie. Púte sa zúčastní pán farár aj pán kaplán. Z tohto dôvodu bude zastupovanie sv. omší nasledovne: v pondelok bude sv. omša v riadnom termíne o 12.15. Vo štvrtok na prikázaný sviatok bude sv. omša o 17.20. V sobotu bude iba jedna sv. omša s platnosťou na nedeľu a to o 16.00. Slúžiť ju bude generálny vikár diecézy Martin Kramara. Budúcu nedeľu budú všetky tri sv. omše ako obvykle. Ostatné dni budú bohoslužby slova podľa rozpisu v tabuľke. Prípadné pohreby zastúpi pán farár zo Svrčinovca. Farské telefónne číslo bude presmerované naňho. Ďakujeme za trpezlivosť a budeme na všetkých farníkov myslieť v modlitbe pri spolupatrónke Európy sv. Brigite.

Utorok: V utorok o 19.00 pozývame všetky funkčné skupinky Modlitieb Matiek do pastoračnej miestnosti na organizačné stretnutie ohľadom prípravy jubilejnej sv. omše.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. Nikodémova noc tento týždeň nebude.

Prosebné dni: Tento týždeň sa konajú prosebné dni. Na tento úmysel budeme slúžiť formulár V čase sejby v pondelok o 12.15.

Zbierka na masmédiá: Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na katolícke masmédiá.

Akcie: V sobotu 11. mája sa uskutoční slávnostné odhalenie pamätníka rodákovi Ondrejovi Čaneckému. Súčasťou programu bude aj slávnostná sv. omša v sobotu o 16.00. V nedeľu 12. mája sa uskutoční Deň matiek o 14.00 v amfiteátri Skalité. Deň rodiny sa uskutoční v nedeľu 26. mája. Viac informácií sa dozviete na výveske.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť Pavol Rucek zo Skalitého a Simona Kubalová z Klokočova. Prosíme o modlitbu za týchto budúcich manželov. 

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie rodičom prvoprijímajúcich detí. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 13 (od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka).