Po stopách sv. Brigity

 


Hlavnými cieľmi púte boli mesto Vadstenav minulosti kráľovské sídlo a významné cirkevné stredisko, kde v 14. stor. pôsobila sv. Brigita, prvá švédska svätica, zakladateľka rehoľného Rádu Božského Vykupiteľa, spolupatrónka Európy. Navštívili sme opátstvo a Kostol s pozostatkami sv. Brigity. Jedným z odkazov, ktorý nám sv. Brigita zanechala, je pozvanie k modlitbe sv. Brigity. 

V Osle bol cieľom našej cesty Katedrálny chrám sv. Olafa. 

Okrem týchto miest sme si obhliadli množstvo iných kostolov, kaplniek. Prezreli sme si historicky významné stavby a mohli sme obdivovať krásu severskej prírody ako dielo nášho Stvoriteľa.
Ďakujeme za možnosť byť na tejto púti, za všetky impulzy do duchovného života a znovu uvedomenie si, že sme živým farským spoločenstvom s rôznorodosťou darov a chariziem...

Velebiť Tvoj majestát, Pane, chceme
nielen, keď vznášame sa vysoko od zeme.
Nie iba na púti, ale v každej chvíli života
nech duša nám do výšav k Tebe zalieta
v modlitbe, ľútosti, prosbách, vďakyvzdaní.
Vďaka za srdcia pretekajúce zážitkami,
milosťou, pokojom, jasotom, dobrou vôľou.
To všetko si túžime niesť z púte domov
k najbližším i do našej farskej rodiny.
Daj, nech láskou napĺňame všetky dni
na tej najdôležitejšej púti - v živote.
Požehnaj nás, Pane, požehnaj Skalité.

Ďalšie informácie:
www.zivotopisysvatych.sk/brigita-svedska/
https://www.zivotopisysvatych.sk/olaf-kral-a-mucenik/
https://www.chcemsamodlit.sk/modlitby-sv-brigity-7-otcenasov/