Slávnostná sv. omša

Prijmite pozvanie na slávnostnú sv. omšu pri príležitosti spomienky sv. Floriána